Author = د. نهایة مطر خلف
Number of Articles: 1

1

تعلیق على حکم مکتب براءات الاختراع الاوربی برفض طلبی براءة اختراع اوربیة تم تسمیة نظاما للذکاء الاصطناعی فیها باعتباره المخترع

الرافدین للحقوق
Volume 23, Issue 73, Autumn 2020, Page 378-400
د. نهایة مطر خلف